Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hrsg./red.): Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte. Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza. Frankfurt (Oder) – Słubice 2018.(PDF-Format/wersja pdf)
Marta J. Bąkiewicz (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017.
Migrantenliteratur im Wandel / Literatura migracyjna w procesie. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa / Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie, Brigitta Helbig-Mischewski, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Hg.), Leipzig 2017.
Marta J. Bąkiewicz (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016.
Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hrsg.), Auf beiden Seiten der Oder: Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc, Berlin 2016
Aleksandra Chylewska-Tölle, Perspektiven eines Dialogs – Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum. Perspektywy dialogu – studia na temat niemiecko-polskich procesów transferowych w przestrzeni religijnej, Berlin 2016
Grażyna Barbara Szewczyk, Zbigniew Feliszewski, Marta Jadwiga Bąkiewicz (red.): Wokół Bertolta Brechta. Studia i szkice. Kraków 2016
Beata Halicka (red.): Mój dom nad Odrą. Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich po 1945. TAWPN Universitas, Kraków 2016.
Beata Halicka: „Polski Dziki Zachód”. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-48. TAWPN Universitas, Kraków 2015.
Marta J. Bąkiewicz (red.): Literatura, społeczeństwo i polityka w twórczości publicystycznej Maxa von der Grüna. Wrocław 2015.
Aleksandra Chylewska-Tölle, Christian Heidrich (Hrsg.), Mäander des Kulturtransfers: Polnischer und deutscher Katholizismus im 20. Jahrhundert (Thematicon), Berlin 2014.
Aleksandra Chylewska-Tölle, Alexander Tölle (Hrsg.), Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Grenzerfahrungen aus deutscher und polnischer Perspektive, Berlin 2014.
Wiesław Skrobot: Wartości przestrzeni. Zintegrowana przestrzeń nieizolowana w ujęciu fenomenologicznym, Ostróda 2014.