Instytut Badawczy to jednostka o charakterze naukowym, dlatego duży nacisk kładziemy na projekty indywidualne i zespołowe oraz publikacje ich wyników zarówno w monografiach autorskich i zbiorowych, jak i prestiżowym czasopismach branżowych, a zakres naszych osiągnięć na tym polu obejmuje zarówno nauki humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Instytutu, podzielonymi na dane kategorie – to jednak tylko wykaz najważniejszych wydawnictw, pełna lista publikacji poszczególnych pracowników dostępna jest w osobistych zakładkach prezentujących nasz zespół.