CP 140

(0048) (61) 829 6877

(0048) 695 898 441

pukacz@europa-uni.de

 

 

Ökologie von Seen, Wasserpflanzen Ökologie (mit Schwerpunkt auf Vegetation Chara), hydrobotanik, Limnologie, Naturschutz, Schutz der Biodiversität


Teilnahme an Forschungsprojekten

 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN), grant nr 2 P04G 113 27 pt. „Roślinność ramienicowa na tle stanu trofii jezior Pojezierza Lubuskiego (środkowo-zachodnia Polska)” von 2004 bis 2007: Hauptauftragnehmer
 • Całoroczny program monitoringu meromiktycznego Jeziora Lubińskiego w ramach projektu NORPOLAR, von 2007 bis 2010: Hauptauftragnehmer.
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN), grant nr N N305 337534 pt.“Analiza składu stabilnych izotopów δ18O i δ13C w inkrustacjach współczesnych ramienic i jego uwarunkowania środowiskowe w kontekście możliwości rekonstrukcji paleośrodowiska i paleoklimatu“, von 2008 bis 2010, Hauptauftragnehmer.
 • „Stan zachowania i rozmieszczenie stanowisk rzadkich gatunków ramienic na terenie Ziemi Lubuskiej oraz Brandenburgii”. Projekt własny, finansowany z badań własnych, von 2008 (in arbeit): Hauptauftragnehmer
 • Inwentaryzacja siedlisk 3150, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.  Zlecone przez:  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie w ramach projektu: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000”. 2010: Hauptauftragnehmer.
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N304 042539 pt. „Rola zbiorowisk ramienic w przestrzennym i czasowym zróżnicowaniu warunków siedliskowych oraz struktury zbiorowisk fitoplanktonu ekosystemu jeziornego”, von 2010 bis 2013: Manager.
 • Konzeptentwicklung zum Schutz der Vegetation saisonal vernässter Ackersenken, – zatwierdzony do realizacji, AZ:  20 317, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, von 2012  bis 2015: Partner.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk 3140 i 3150 w ramach sporządzania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH080002, PLH080008 oraz PLH080056, in 2013.
 • Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Projekt nr 00042/2015/MP „Kooperationsprogramm zum Schutz von Characeengewässern im Lebuser Land (Polen) und in Brandenburg (Deutschland)“, von 2015 bis 2016, Manager.

 

Publikationen

 

Aufsätze in Fachzeitschriften
in Journal Citation Reports (JCR)

 

 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A. 2016. Factors influencing cyanobacteria community structure in Chara-lakes. Ecological Indicators 71:477-490.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M., Pronin E. 2016. Dry weight and calcium carbonate encrustation of two morphologically different Chara species: a comparative study from different lakes. Oceanological and Hydrobiological Studies, DOI: 10.1515/ohs-2016-0000
 • Pronin E., Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Frankowski M., 2016. Sharp differences in the δ13C values of organic matter and carbonate encrustations but not in ambient water DIC between two morphologically distinct charophytes. DOI 10.1007/s10750-016-2698-6
 • Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M. 2016. Depth-dependence and monthly variability of charophyte biomass production: consequences for the precipitation of calcium carbonate in a shallow Chara-lake. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-016-7420-8
 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A., 2015. Winter temperature and shifts in phytoplankton assemblages in asmall Chara-lake. Aquatic Botany, 124: 10–18
 • Pełechaty M., Ossowska J., Pukacz A., Apolinarska K., Siepak M., 2015. Site-dependent species composition, structure and environmental conditions of Chara tomentosa meadows, western Poland. Aquatic Botany, 120: 92–100
 • Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M., Kowalski A., Zwijacz-Koszałka K. 2014. Seasonality of water chemistry, carbonate production, and biometric features of two species of Chara in a shallow clear water lake. The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2014/167631
 • Pukacz A., Pełechaty M., Frankowski M. 2014. Carbon dynamics in hardwater lake: effect of charophyte biomass on carbonates deposition. Polish Journal of Ecology, 62: 695-705.
 • Pełechaty M., Pronin E., Pukacz A., 2014. Charophyte occurrence in Ceratophyllum demersum Hydrobiologia, 737:111–120,
 • Pukacz A., Pełechaty M., A. Pełechata, 2013. The relation between charophytes and habitat differentiation in  temperate lowland lakes. Polish Journal of Ecology, 61: 1-14.
 • Pełechaty M., Pukacz A., Apolinarska K., Pełechata A., Siepak M, 2013. The significance of Chara vegetation in the precipitation of lacustrine calcium carbonate. Sedimentology, Sedimentology, 60: 1017–1035, doi: 10.1111/sed.12020
 • Krupska J., Pełechaty M., Pukacz A., Ossowski P., 2012. Effects of grass carp introduction on macrophyte communities in a shallow lake. Oceanological and Hydrobiological Studies. Institute of Oceanography, University of Gdańsk, 41(1): 35-40.
 • Pukacz A., Boszke P., Pełechaty M., Raabe U., 2012. Comparative study of the oospore morphology of two populations of a rare species Chara baueri Braun in Cedynia (Poland) and Batzlow (Germany). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 81(2): 131-136.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Petrović S., 2011. The use of morphometric characteristics in the identification of two morphologically similar charophytes: Chara globularis and Chara virgata. Biologia, Section Botany 66(3): 425-428.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska J., Siepak M., Boszke P., Sinkowski M., 2010. Stable isotope composition of Chara rudis incrustation in Lake Jasne, Poland. Hydrobiologia, 656: 29–42.
 • Boszke P., Pełechaty M., Pukacz A., 2008. Oospore dimensions and wall ornamentation in Chara braunii. Biologia, Section Botany, 63 (4): 457-460.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2008. The state of preservation of charophytes (Characeae) in the waters of the Ziemia Lubuska region (mid-western Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies. Institute of Oceanography, University of Gdańsk, 37(1): 1-7.
 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A. 2006. Cyanoprokaryota of shallow lakes of Lubuskie Lakeland (mid-Western Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies. Institute of Oceanography, University of Gdańsk, 35(1): 3-14.
 • Pełechaty M., Pukacz A., Pełechata A., 2004. Co-occurrence of two stoneworts of reverse ecological spectra in the same lake ecosystem. Habitat requirements of Chara delicatula Agardh and Chara globularis Thuillier in the context of bioindication. Polish Journal of Environmental Studies, 13(5): 551-556.

 

Wissenschaftliche Beiträge in Sammelbänden und Fachzeitschriften

International

 • Pukacz A., Pełechaty M., 2013. Spatial structure of vegetation in a small charophyte dominated lake. Biodiversity: Research and Conservation. 29: 97-104.
 • Raabe U., Pukacz A., Peschel T., Müller R., 2013. Lychnothamnus barbatus rediscovered in Germany. IRGC News International Research Group on Charophytes, 24: 12-13.
 • Weihs S, Pełechaty M., Pukacz A., 2013. Charophyte occurrence in phytocoenoses of Typhetum angustifoliae association in lakes of Ziemia Lubuska (mid-Western Poland). Studia Limnologica et Telmatologica, 7(1): 69-77.
 • Raabe U., Pukacz A., Peschel T., Müller R., 2012. Die Bart-Glanzleuchteralge, Lychnothamnus barbatus (MEYEN) LEONH., in Deutschland wieder aufgefundenVerh. Ver. Berlin Brandenburg, 145: 235-248.
 • Apolinarska K., Pełechaty M., Pukacz A., 2011. CaCO3 sedimentation by modern charophytes (Characeae): can calcified remains and carbonate δ13C and δ18O record the ecological state of lakes? – a review. Studia Limnologica et Telmatologica, 5(2): 23-41.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Krupska J., Siepak M., 2010. The isotopic composition of charophyte carbonate encrustations in Polish lakes. IRGC News International Research Group on Charophytes, 21: 8-11.
 • Pełechaty M., Gąbka M., Sugier P., Pukacz A., Chmiel S., Ciecierska H., Kolada A. and Owsianny P. M., 2009. Lychnothamnus barbatus in Poland: habitats and associations. Charophytes, 2(1): 13-18.
 • Sugier P., Pełechaty M., Gąbka M., Owsianny P.M., Pukacz A., Ciecierska H., Kolada A., 2009. Lychnothamnus barbatus in Poland: habitats and associations. Charophytes 2(1): 19-24.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2007. Status of the investigation of charophytes from mid-Western Poland. IRGC News 18: 5-7. International Research Group on Charophytes. ISSN 1834-6030.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Pełechata A., Siepak M., 2007. The differential cover of submerged vegetation vs. habitat conditions in the lakes of the Lubuskie Region. Limnological Review 7(2): 95-100.
 • Pełechata A., Pełechaty M., Pukacz A., 2006. An attempt to the trophic status assessment of the lakes of Lubuskie Lakeland. Limnological Review 6: 239-246.
 • Pełechaty M., Pełechata A., Pukacz A., Burchardt L., 2006. Interrelationships between macrophytes (including charophytes) and phytoplankton and the ecological state of lakes. Ecohydrology and Hydrobiology, 4 (1-2): 417-427.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2006. Charophyte species and communities of different types of water ecosystems of the Ziemia Lubuska region (Western Poland). Biodiversity: Research and Conservation, 1-2:138-142.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Pełechata A., Siepak M., Niedzielski P., 2005. Phytocoenotic differentiation of Lubuskie Lakeland lakes as related to the habitat properties. Limnological Review 5: 223-229.
 • Pełechaty M., Pukacz A., Pełechata A., 2004. Diversity of micro- and macrophyte communities in the context of the habitat conditions of a meromictic lake on Lubuskie Lakeland. Limnological Review 4: 209-214
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2004. The contribution of Ricciocarpos natans (L.) Corda to the vegetation of a shallow Lake Bielawa (Lubuskie Lakeland). Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 53: 59-69.
 • Pełechaty M., Pełechata A., Pukacz A., 2003. Micro- and macrophytes of a shallow, polymictic lake in the context of the alternative stable states theory. Acta Botanica Warmiae et Masuriae 3: 213-219.

 

Auf Polnisch 

 • Lenkiewicz K., Pełechaty M., Pukacz A., 2014. Skład florystyczny i struktura fitocenoz zespołów ramienicy przeciwstawnej (Charetum contrariae) i ramienicy omszonej (Charetum tomentosae) w jeziorach Ziemi Lubuskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70(1): 49-62.
 • Styperek Ł., Pełechaty M., Pukacz A., 2014. Zależności wewnątrzbiocenotyczne w fitocenozach zespołu krynicznicy tępej (Nitellopsidetum obtusae)  na tle cech jakości wody w jeziorach Ziemi Lubuskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70(2): 135–145.
 • Pronin E., Pełechaty M., Pukacz A., 2011. Kierunki zmian sukcesyjnych składu fitocenotycznego i struktury roślinności wodnej i szuwarowej w Jeziorze Długim (Ziemia Lubuska). Ekologia i technika, 19(4): 173-182.
 • Pełechaty M., Apolinarska K., Pukacz A., Pełechata A., 2009. Wpływ ramienic na środowisko abiotyczne jezior. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków. T. VII: 2009, s. 83-89.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Pełechata A., 2009. Rola parametrów biotycznych i abiotycznych w ocenie stanu ekologicznego jezior Ziemi Lubuskiej. Ekologia i Technika 17(2): 81-86.
 • Pukacz A., Raabe U., Pełechaty M., 2009. Pierwsze stanowisko Chara baueri (Characeae) a Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 16(2): 425-429.
 • Boszke P., Pełechaty M., Pukacz A., 2007. Cechy biometryczne oospor Lychnothamnus barbatus z Jeziora Łagowskiego. Ekologia i Technika 15(3): 79-84.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2006. Flora i roślinność ramienicowa jezior Poligonu Wojskowego Wędrzyn oraz Łagowskiego Parku Krajobrazowego (środkowo-zachodnia Polska) na tle stanu roślinności wodnej i szuwarowej. Ekologia i Technika 14(6): 237-245.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2006. Rzadkie i cenne ramienice Ziemi Lubuskiej. Ekologia i Technika, 14 (3): 111-113.
 • Pukacz A., Pełechaty M.,   Rola ramienic w ocenie stanu ekologicznego jezior. Ekologia i Technika 14(3): 103-106.
 • Pełechaty M., Antonowicz R., Pełechata A., Pukacz A., 2005. Skład i struktura przestrzenna roślinności płytkowodnego jeziora Imielno (Pojezierze Lubuskie) na tle stanu trofii. Ekologia i Technika, 13(3): 117-124.
 • Pełechaty M., Guździoł E., Pukacz A., 2005. Rozmieszczenie ramienic w fitolitoralu jeziora Czystego Wielkiego (Pojezierze Lubuskie). Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 54: 129-141.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2005. Nowe stanowiska Nymphaea candida (Nymphaceae) na obszarze Pojezierza Łagowskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 12(1): 113-117.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2005. Stanowisko Lychnothamnus barbatus (Charophyceae) w Jeziorze Łagowskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 12(1): 119-122.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2004. Chara polyacantha i Charetum polyacanthae – rzadki gatunek i zbiorowisko na tle struktury roślinności płytkiego śródleśnego jeziora. Badania Fizjograficzne Nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 53: 71-80.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Pełechata A. 2004. Charakterystyka hydrobotaniczna i siedliskowa jeziora kąpieliskowego zdominowanego przez roślinność ramienicową. Ekologia i Technika. XII, 6: 214-218.
 • Pukacz A., Pełechaty M., Pełechata A., 2004. Próba oceny stanu ekologicznego jezior o różnej morfometrii i typie misji. Ekologia i Technika XIV, 4: 99-108.
 • Pukacz A., Pełechaty M., 2004. Nowe stanowisko Chara braunii (Charophyceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 11: 191-196.
 • Gąbka M., Pełechaty M., Pukacz A., 2003. Nitella opaca (Bruzelius) Agardh (Characeae) w Wielkopolsce, Roczniki Akademii rolniczej w Poznaniu – CCCLIV: 33-38.
 • Pukacz A. Pełechaty M., 2003. Nowe stanowisko salwinii Salvinia natans (L.) All. Przegląd Przyrodniczy XIV, 1-2: 172-173.

 

Monographien

 • Pukacz A., Pełechaty M., Schubert H., Blindow I., Raabe U. 2016. Ochrona jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii. Posko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach. VEGA sp.z.o.o, 107 pp.
 • Pełechaty M., Pukacz A., 2008. Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 80 pp. Monografia, ISBN 978-83-7217-200-5.
 • Pełechaty M., Pełechata A., Pukacz A., 2007. Flora i roślinność ramienicowa na tle stanu trofii jezior Pojezierza Lubuskiego (środowo-zachodnia Polska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2007, 137 pp. ISBN: 978-83-60247-71-6.

 

Aufsätze in Monographien 

 1. Pełechaty M., Pukacz A. 2015. Roślinność jezior. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.) 30 lat, Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy – Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski 2015, 98-111.
 2. Pukacz A. 2016. Jeziora jako potencjał transgranicznego rozwoju na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina. [W:] A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.), Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca // Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc, Berlin: Logos Verlag 2016, s. 221-231.
 3. Pukacz A. 2016. Ochrona środowiska. [W:] Lorenc S., Bielewicz-Polakowska E., Härtel I., Wiśniewski J., Wojciechowski K. (red.), Eksperyment i wiedza. 25 lat Collegium Polonicum. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum, s. 75-76.

Herausgeberschaft

 

 1. Pukacz A., Pełechaty M. (red.) 30 lat, Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy – Różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski 2015, 98-111.

 

Gruppenarbeit

 

 1. Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J., 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion (3150). W: Mróz W. (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa, Inspekcja Ochrony Środowiska, 130-149 (pkt. MNiSW –3) ISBN: 978-83-61227-72-4

 

Populärwissenschaftliche Beiträge

 

 1. Pełechaty M., Pełechata A., Pukacz A., 2005. Roślinność wód. W: Jermaczek A., Maciantowicz M. (red.), Przyroda Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin 2005: 85-99.
 2. Pełechaty M., Pukacz A., 2005. Ramienice – rzadkie i wrażliwe makroglony środowisk wodnych i ich ekologiczna rola. Ten Świat, 1(60): 17-19.
 3. Buryn i in. 2004. Uspołecznione planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci Natura 2000. Przewodnik powarsztatowy. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004, 188pp. ISBN: 83-87846-42-2.